Bavlna je považovaná za veľmi prírodnú tkaninu, napriek tomu klasické pestovanie bavlny je jednou z najviac chemicky intenzívnych poľnohospodárskych operácií na svete. 

Vzhľadom k tomu, že bavlna je jednou z najčastejšie obchodovateľných komodít (takmer polovica všetkých textilných výrobkov je vyrobených z bavlny), konvenčním pestovaním dochádza k masívnym environmentálnym a zdravotným problémov. 

Environmentálny výskum ukázal, že rozsiahle a intenzívne používanie syntetických hnojív, pôdnych aditív, defoliantov a ďalších látok používaných na výrobu bežných bavlnených produktov spôsobuje vážnu pohromu pre pôdu, vodu a vzduch. 

Tieto chemikálie sa splavujú do okolitých obcí, čo vedie k dlhodobému ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat. 

Tiež nepriamo vstupujú do potravinového reťazca prostredníctvom bavlníka ako krmiva pre hospodárske zvieratá, kontaminovaného mäsa a mliečnych výrobkov.
Bavlníkový olej sa totiž používa aj pri mnohých spracovaniach potravín.

Problémy nekončia v tejto oblasti. Pri konverzii bavlny do konvenčných bavlnených  odevov vstupujú do finálneho výrobku mnohé toxické chemikálie- silikónové vosky, ropné látky, zmäkčovače, zosvetľovače, ťažké kovy, čpavok a formaldehyd. 
Tu sú niektoré dôvody, prečo teba rozširovat ekologickú produkciu bavlny. Je to dôležité pre udržatelné zdravie našej planéty: 

     * Pri pestovaní bavlny sa využíva približne 25% svetových insekticídov a viac ako 10% z pesticídov (vrátane herbicídov, insekticídov a defoliantov.) 

Čo je to organická bavlna

Pri pestovaní organickej bavlny sa používajú metódy a materiály, ktoré majú šetrný vplyv na životné prostredie. „Práca s prírodou, nie proti nej“ je princípom ekologického poľnohospodárstva. Je to hlavne pestovanie bez pesticídov, chemických látok, snaha poľnohospodárov spoľahnúť sa na organické hnojívá, striedanie plodín a manuálna ochrana pred škodcami. Pestovateľské oblasti by mali byť prirodzene opeľované, buriny sú odstránené s kultivátormi a traktormi, ale aj ručne. Škodcovia sú eliminovaní prírodnými predátormi.Tretia strana-certifikačné organizácie preverujú, že ekologickí výrobcovia používajú len metódy a materiály,ktoré sú povolené v ekologickom poľnohospodárstve. Navyše farma môže dostať ekologickú značku len ak má pôdu, ktorá bola bez syntetických pesticídov po dobu najmenej troch po sebe idúcich rokov.

* Organická bavlna je čistá, prírodná a priedušná pre citlivú pokožku. Naopak s pesticídmi a chemicky ošetreným oblečením a plienkami blokujeme prirodzenú rovnováhu pokožky držaním tepla a bránime jeho “dýchaniu” (tj zodpovedajúcu absorpciu vlhkosti), čo často vedie k vyrážkam a ekzémom u citlivých detí. Syntetické jedy môžu byť adsorbované do krvného riečišťa pri styku s pokožkou používateľa.

Platí to samozrejme i pri poľnohospodároch a ich rodinách.

No v rozvojových prípadne iných chudobných oblastiach sú poľnohospodári doslova nútení používať pesticídy a iné škodlivé materiály.Núti ich k tomu potreba dosiahnúť čo najvyššie výnosy bavlny.Sú existenčne závislí na tejto komodite.

* Všetky naše organic,bio výrobky sú z organickej bavlny bez dráždivých alebo škodlivých farbieb a prímesí.

 

Ekologické farmy nepoužívajú chemické hnojivá a pesticídy ,udržujú  pôdu a vodu v ekologických mantineloch, a sú použiteľné na dlhšie časové obdobie. Odevy z organickej bavlny vydržia dlhšie, vzhľadom na ich prirodzené zloženie. S bavlnou, ktorá sa pestuje  konvenčným spôsobom a je ohrozená a oslabená chemickými látkami použitými pri pestovaní, spracovaní a farbení je to horšie.

Všetky tieto negatívne látky znižujú pevnosť vlákna a vytvorí sa slabší, horší  výsledný produkt-plienka,oblečenie.Organická bavlna je mäkšia, silnejšia a je robustnejšia ako  konvenčné bavlny, ktoré sa zničia oveľa rýchlejšie z používania a prania. 

Zmena meny
EUR Euro